Arkivhong

Gå til indhold

Hoved menu

Pastor Phister, Gierslev

BiografierJoachim Frederick Phister, sognepræst i Gierslev 1773-97


Født 24/1 1735 i Sejerslev på Mors.
Forældre: Sognepræst Ferdinand Jochum Phister & hustru Anna Henriksdatter Krefting, Sejerslev & Jordsby, Morsø Nørre herred (f. 1694 - d. 1752). Se i øvrigt slægts-oversigten nedenfor.
Gift d. 16. maj 1774 i Vor Frue Kirke, København.
Død 1797 i Gierslev Præstegård.
Ægtefælle: Elisabeth Kirstine Undall (1734-??) Født i Hønefoss i Norge.

Slægten Phister var også kendt bl.a. på grund af kgl. skuespiller Joachim Ludvig Phister, f. 23/5 1807 i København Helligånds sogn, død 15/9 1896 og begravet på Assistens Kirkegård.
Han var kendt for et utal af roller i sit lange liv. Han var et af pastor Phisters børnebørn.

Forældrene var:  
Førstelærer og klokker ved Heligåndskirken i København Ludvig Harboe Phister (11/10 1779 – 11/4 1869) & hustru Christiane Emilie Zahrtmann (1777 – 1863)
Ludvig Harboe Phister blev født i Gierslev Præstegård og døbt i Gierslev kirke.
Hans virke lå i København, Helligånds sogn. Hans forældre var således ovennævnte
Joachim Frederick Ferdinandsen Phister.

Joachim Frederick Ferdinandsen Phister blev hjemmeundervist af privatlærere. Han blev i 1752 dimitteret til universitetet. Han fik teologisk embedseksamen i 1754. Herefter kastede han sig over studier i fransk, tysk, historie og gegografi.

I 1756 blev han huslærer hos geheimeråd Fr. Chr. Møsting på Møn, hvor han virkede i 3 år. Efter et ophold i Norge , hvor han besøgte slægtninge, vendte han i 1762 tilbage til København. Her blev han huslærer for Justitsråd Voltesens søn, med hvem han i forening studerede jura. Det endte med en god juridisk embedseksamen, der med tiden skulle komme ham til nytte, hvilket bl.a. ses gennem udskrifter af Gierslev sogns kaldsbog.

Selvom disse forskellige begivenheder ikke egentlig pegede hen imod en præstegerning, blev det alligevel til, at han ved at være vidne til oplysningstidens rørelser begyndte at lege med tanken om et præstekald. Han udgav i 1771 et skrift med titlen:” Betragtninger, hvorvidt gejstligheden er nyttig i en stat”. Heri tog han selv gejstligheden i forsvar mod samtidens angreb på samme.

Det følgende år blev han udnævnt til successor i Toksværd præstekald, Hammer merred, og 7/7 1773 fik han kgl. Udnævnelse til Gierslev sogn, Løve herred., hvor han skulle efterfølge Niels Christophersen Wahl. Han blev 11/5 1774 gift med Elisabeth Kirstine født Undahl. Hun var født i Hønefoss i Norge og de havde lært hinanden at kende, mens Joachim opholdt sig i Norge.

Elisabeth havde i 1773 tjent i huset hos Sjællands biskop Ludvig Harboe. Det var også ham, der i 1773 ordinerede Joachim Phister som præst i Gierslev. Det unge pars bryllupsfest blev holdt i bispegården, og de blev viet af stiftsprovst Jacob Hvid i Vor Frue Kirke, København. Alt var klar til, at parret d. 16. maj 1774 kunne holde deres indtog i præstegården i Gierslev. Den var forholdsvis nyopført efter at den gamle brændte i 1762.

Ægteparret fik 3 børn, alle født i Gierslev:
Datteren Anne Charlotte, født 26/10 1775, død 8/6 1794 af børnekopper.
Sønnen Jacob Ferdinand, født 11/2 1778, død 20/4 samme år.
Sønnen Ludvig Harboe, født 11/10 1779, opkaldt efter biskop Harboe og dennes ældste søn.
Det var ham, der senere blev klokker ved Helligåndskirken i København og far til bl.a. ovennævnte kgl. skuespiller Joachim Ludvig Phister.

Pastor Phister var kendt som en praktisk og alsidigt interesseret mand, en høj, svær mand med en udpræget sans for humor. Man skal jo også huske, at han udover det at være præst også var særdeles kendt indenfor jura og landøkonomi.
Bønderne i det lokale havde god respekt for Phisters viden på disse områder, og bi øvrigt tillige for hans fysiske styrke!

Det fortælles om ham, at han engang havde en karl, som var sat til at bære rug på loftet. Karlen mente ikke, at han magtede at bære mere end en halv tønde ad gangen.
Da præsten så det, mente han jo nok, at en rask karl burde kunne tage en hel tønde, så det gik hurtigere.

Det mente karlen til gengæld ikke, hvorefter præsten selv tog en hel tønde (13 lispund) på ryggen og bar den op. Vægten af en hel tønde svarer til ca. 104 kg.
Efter den oplevelse mente karlen nok, at præstens styrke skyldtes, at han ”kunne lidt mere end sit Fadervor!”

Phister brugte også vinteraftener til at lære sine folk og enkelte af byens og sognets beboere at læse og skrive, ligesom han fulgte ivrigt med i hvad der skete omkring blandt andet udskiftningen af bøndergodset. En stor del herom kan læses i sognets embedsbog (Liber Daticus), hvor Phister gjorde flittige notater, som blev videreført af eftermanden.
Han døde i 1797, og ved det gamle tingsted står en mindesten over ham.  (NJ.)-Du kan læse mere om Gierslev by og pastor Phister HER

 
 
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu