Arkivhong

Gå til indhold

Hoved menu

Borrevej 3, Høng

Motiver


BORREVEJ 3, Høng -Borregårdens gl. stuehus

Huset på dette foto har vist sig at være Borregårdens gamle stuehus, der blev liggende på det oprindelige sted, Borrevej 3. Huset er nu erstattet af en bygning, opført i 2004.
Ifølge flere kilder blev der i det gamle hus oprettet en privatskole af frk. Tekla Kauffeldt, der optræder i folketællingen 1890. Imidlertid lukkede skolen i 1893, da Finderup Kommune ophørte med at give tilskud til driften.
Det er ud til, at Tekla Kauffeldt er forsvundet fra byen, idet hun ikke nævnes i 1901. Hun blev født i 1861 i Ålborg som datter af købmand Carl Bernhardt Kauffeldt og hustru Vilhelmine Svendsen, boende i Nørregade i Ålborg.
I Høng er hun angivet som lærerinde. På samme adresse boede endnu en lærerinde, Helga Vibe Kierulff, der var født i 1870, også i Nørregade, Ålborg. Forældrene var Andereas Sofus Vibe Kierulff og hustru Pauline Sofie Svendsen. De er formentlig begge rejst fra Ålborg nogenlunde samtidig. Tekla er nævnt i folketællingen 1880 som huslærerinde på en større gård i Odense amt, mens Helga V. Kierulff dog ikke er nævnt. De to damer var kusiner på mødrende side.

-Borregård ejedes ved udflytningen til Kulbyvej af Jørgen Christensen. Det er rimeligt at antage, at den gamle parcel i byen har haft matr.nr. 3B, idet Jørgen Christensen og hans familie er opført på denne matrikel i diverse folketællinger.
I dag ligger ejendommen Kulbyvej 4 på denne matrikel, og huset er efter opgivelser opført i 1895, hvilket passer godt nok med, at familien står på 4B.
Hvis dette er korrekt, må matr.nr. 4C, som er huset Borrevej 3, formentlig er udskilt ca. 1890-95, muligvis allerede tidligere, f.eks. da privatskolen blev oprettet.
På et senere tidspunkt overtog Jørgen Christensen to døtre Ane Kirstine Christensen (f. 1867) og Marie Boline Christensen (f. 1875) huset til knipleskole, som de iflg. Folketællingerne drev til i al fald 1930. Faderen var dog død forinden. I begyndelsen var den ældste datter husbestyrerinde for faderen. Måske er døtrene flyttet for sig selv i huset på et tidspunkt før 1914, hvor billedet ar taget af Jens Hansen, Høng, idet det må formodes, at det er søstrene Christensen, der poserer foran huset.
Selve Borregård blev af Jørgen Christensen solgt til Jørgen Larsen. I hans tid brændte gårdens udlænger i 1915, men blev genopført.
I 1920 solgte Jørgen Larsen gården til forstander på Landbrugsskolen V.A. Nielsen. Jørgen Larsen beholdt dog selv 5 tdr. land over for det ny børnehjem på Kulbyvej 12. Han døde i 1946.


Kilder:
Bent Frandsen: "Stednavne i Høng Kommune"
Egen forskning i tilgængelige arkivalier.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu